Гана 99 ООД - село Дебелт, област Бургас
Производство на млечни продукти

Изкупуване на мляко

 

 За производството на качествен продукт е необходима и качествена суровина. Това е основната причина Гана 99 ООД да изкупува сурово краве мляко само от утвърдени доставчици - лицензирани кравеферми отговарящи на Регламент 853/2004 от ЕС.

 

   Изкупуването на сурово краве мляко и транспортирането му от фермите до млекопреработвателното предприятие се осъществява разделно при условията и по реда съгласно НАРЕДБА №4– със специализиран транспорт на предприятието и след установяване на годността на млякото от страна на шофьора.